احادیث قدسیه

احادیث خاندان وحی

دسته ی اول احادیثی که خود خدا بیان فرموده است . مثل سخنان خدا با آدم و موسی و عیسی و خاتم الانبیا و ... 

اما دسته ی دوم احادیث اهل بیت است که به سخنان پیامبر تا حضرت مهدی اطلاق میشود. گرچه سخن این انوار نیز سخن خداست.

البته بر اهل معنا پوشیده نیست که بین این دو دسته احادیث شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد . ولی آنچه روشن است اینکه دسته ی اول دارای اهمیت دیگریست که حتی واسطه هم نخورده و این کلمات مستقیم از حضرت حق  صادر گردیده است.

 پس میتوان گفت : قال الله از قال رسول الله و قال الصادق مهمتر مینماید. چون اولی مستقیم و بی واسطه از خداست ولی دومی واسطه دارد و غیر مستقیم است

اکنون سوال این است که حدیث فوق که درباره ی امام حسین است جزو کدامیک از این دو دسته است ؟! آیا سخن خداست و یا سخن پیامبر و اهل بیت او؟!

 

پاسخ آن است که هیچکدام . حدیث بالا روایتی متفاوت است . نه قول خداست و نه قول رسول او... بلکه بالاتر و والاتر است.

داستان صدور این حدیث به معراج پیامبر خدا بر میگردد...

شبی که رسول خدا از منزل خود به مسجد الاقصی رفت و سپس به سوی آسمان حرکت کرد تا آیات خدا را ببیند.

آن شب به جایی رفت که جبرئیل هن نرفته بود...

وقتی مقابل عرش قرار گرفت و 70 پرده ی نور را رد کرد سر بلند کرد و تا به عرش خداوند نگریست که دو ستون داشت ، دید :

(مکتوب علی یمین عرش الله ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاة )

 

دید این جمله ی مشهور با خط سرخ بر قایمه و  ستون عرش پروردگار نوشته شده که :

همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات بشریت است...

اکنون سوال اینجاست که این جمله را چه کسی و با چه قلمی و کی و به امر چه کسی آن هم بر ستون سمت راست عرش خدا نوشته اند؟!

 

ثانیا گرچه همه ی اهل بیت کشتی نجاتند اما امام حسین کشتی بزرگتر و سریعتر است لذا با این عنوان ملقب گردیده استاین مضمون از خود امامان سوال شد و اینگونه پاسخ دادند...

 

در آخر یاد میکنم از مرحوم علامه ی جعفری .  ایشان در کتابشان که پیرامون امام حسین نوشته اند میفرمایند : 

اینکه در این حدیث پر مغز امام حسین به کشتی نجات تشبیه شده اشاره به نکته ای دارد. و آن این است که هر کشتی آب روان و دریا میخواهد که در آن حرکت کند. اکنون دریای سید الشهدا کجاست؟!! آری دریای روان که کشتی امام حسین داخل آن جریان دارد اشکهایی هست که عاشقان او در این قرنها در رثای او از دیده جاری کرده اند...

حق هم با علامه ی جعفری میباشد...

 هر کس این سخن را قبول ندارد کافیست که نگاهی به اطرافش کند و ببیند چگونه  اشک بر امام حسین افراد بی شماری را متحول کرده  و چگونه انسانها ی خلافکار را  به مومنان واقعی مبدل نموده است. کم نیستند این قبیل آزاد شدگان امام حسین...

 

پس حدیث بالا از بالاترین احادیث است چه از نظر مقام صدور و چه از نظر محتوا ، گرچه ما در این دنیا آنگونه که باید مولود آغاز شعبان را نشناختیم . ما عرفناک حق معرفتک.